Whippet är mångsidig hund. Här är några av de aktiviteter vi sysslar med våra hundar.

 

Lure Coursing

Lure coursing är ett bruksprov för vinthundar, en form av simulerad harjakt vars syfte är att bevara vinthundens rastypiska beteende. Lure coursing vill efterlikna hetsjakten, där hundarna tillsammans jagar ikapp bytet för att nedlägga det. Som namnet antyder, används inte levande byte i lure coursing, utan hundarna jagar en attrapp i form av en trasa eller ett knippe plastremsor.

Lure coursing har funnits i Sverige sedan slutet av 1970-talet. Sedan 1999 har lure coursing varit ett bruksprov under Svenska Vinthundklubben, öppet för samtliga vinthundsraser samt ett antal vinthundslika urhundsraser. Certifikat delas ut till de bäst placerade hundarna vid ett prov och det finns lure coursing-championat.

Lure coursing bedrivs på öppna fält, gärna lite kuperade. Man sätter ut 10-15 trissor i marken, sedan drar man ut en lina mellan dessa trissor, med en attrapp i änden. Linan dras därefter in av en motor och två hundar jagar attrappen i varje lopp. Beroende på hur trissorna är satta gör "haren" kast åt olika håll när linan dras in, precis som en riktig hare skulle göra för att komma undan.

På ett lure coursing-prov är banan vanligtvis 700-1000 meter lång och samtliga hundar springer två lopp under en dag. Domare observerar hur hundarna springer och hur de jagar bytet. Hundarna bedöms utifrån fem kriterier; uthållighet, rörlighet, entusiasm, följsamhet och fart. Dessa poängsätts och den hund som får högst sammanlagd poäng blir bäst placerad.

Källa: Svvk.se ( Svenska Vinthundsklubben) 

 

Kapplöpning

Info kommer inom kort. 

Utställning

All nödvändig information om respektive utställning kan du också få via klubbarnas webbplatser.
När du väl bestämt vilken utställning du vill åka på anmäler du din hund enligt det som står i informationen.

Klasser
Då du anmäler måste du ange vilken klass hunden ska delta i.
Det som avgör är hundens ålder och/eller meriter.
Se SKK:s Utställnings- och championatbestämmelser som finns att hitta här.
Det är viktigt att du anmäler till rätt klass, då det endast i undantagsfall går att byta klass.

Regler och bestämmelser
Det finns som sagt en hel del att tänka på då du vill ställa ut din hund.
Utöver medlemskap och vaccinering, finns det bestämmelser kring medverkan, om doping, karenstider, kupering med mera.
Du är skyldig att känna till dessa regler och bestämmelser.

På plats
Väl på plats finns en veterinärkontroll där bland annat hundens vaccinationsintyg kontrolleras.
Var beredd att också visa hundens nummerlapp för att komma in.
I vissa fall delas nummerlappen ut på plats. Bedömning av hundarna sker i egna ringar.
Uppgifter om i vilken ring din hund ska vara i finns på anmälningsbekräftelsen du har fått någon vecka innan utställningen.
Har du inte fått någon information några dagar innan utställningen, ta kontakt med arrangören för att kontrollera att det inte blivit något fel.
Väl inne i ringen finns domare, ringsekreterare och eventuellt elever och aspiranter som håller på att utbilda sig, men inga andra personer.
Ringsekreteraren ropar in de hundar som ska bedömas i respektive klass och inga andra hundar ska finnas i ringen.
Väl inne i ringen är det domaren som bestämmer hur hundarna ska visas, ofta får alla går runt ett varv innan domaren tar en närmare titt på varje enskild hund.
När domaren går igenom varje hund talar han/hon om sina åsikter om hunden till ringsekreteraren som skriver ner det på en kritiklapp.
Denna kritiklapp får du ta med hem efter att bedömningen är klar.
Värt att tänka på är att det är hundens utseende, kondition och presentation för dagen som domaren kan bedöma.
När väl alla hundar fått sin bedömning i respektive klass, placeras de hundar som fått excellent i kvalitet. Sedan finns det även möjligheter att gå vidare i olika steg.
En hundutställning är till för att bedöma hur respektive hund motsvarar rasstandarden som finns för varje ras, och ska inte påverka hundens värde som familjemedlem.
På så kallade officiella utställningar skickar arrangören resultatlistorna till Svenska Kennelklubbens kansli som lägger in detta i SKK:s hunddatabas.
Du kan alltså gå in och se din hunds resultat i SKK:s webbtjänst Hunddata.
Tiden för när resultaten läggs ut kan dock variera kraftigt, beroende på när resultaten skickas in, men räkna med några månaders fördröjning.

Källa: svvk.se ( Svenska vinthundsklubben) 

 

Viltspår

På ett viltspårprov bedöms hundens lämplighet vid eftersök på skadat och dött vilt. Alla jakthundsklubbar inom SKK kan arrangera viltspårprov och proven är öppna för alla raser, och även för oregistrerade hundar som innehar tävlingslicens.
På viltspårprov öppet för alla hundraser arrangeras anlagsklass och öppenklass. Registrerade hundar av raser vars specialklubb har ansökt om det, kan erhålla titeln Svensk Viltspårchampion.

Proven görs på artificiella spår som läggs med 2 dl blod och ska vara cirka 600 meter långt. I anlagsklass ska spåret blodas 2–5 timmar före hundens start och i öppenklass ska spåret vara 12–24 timmar. Spåret ska läggas i terräng med normal vilttäthet och som till övervägande del är skogsbevuxen. Vid spårläggningen ska omväxling i terräng eftersträvas, det vill säga spåret läggs över höjder, hyggen, kärr, diken och stigar. Vinklar och bloduppehåll ska finnas i spåret. Det sker även en skottprövning i sista delen av spåret. Hunden ska föras i en spårlina som inte får överstiga 10 meter. Det som bedöms på ett viltspårprov är: spårningsförmåga, arbetstempo, självständighet och skottprövning.

SKK Jakthundkommitté ansvarar i samarbete med SKK jakthundsklubbar för regelverket.

Förtydligande gällande §7 d i regler för viltspårprov
I §7 d, blodläggning på sidan 13 i reglerna för viltspårprov framgår det att vid använning av viltdel från de stora rovdjuren gäller särskilda bestämmelser. Dessa bestämmelser kan du ta del av på Jordbruksverkets webbplats.

Rasspecifika viltspårprov
Utöver proven ovan finns det även två varianter av rasspecifika viltspårprov:

Elitspårprov för schweisshundar – Svenska Schweisshundklubben
Praktiskt eftersöksprov – Svenska Schweisshundklubben

Källa: skk.se ( Svenska kennelklubben)

 

Rallylydnad

Kommer inom kort.